WIJ COÖRDINEREN UW KEURING!

Voor de keuring van uw winkel, magazijn, restaurant,… hebt u verschillende verplichte documentatie nodig. Al snel besef je dat je de meeste documenten niet hebt of geen idee hebt waar het over gaat. In dit geval spreken we over een elektrisch dossier.

EEN ELEKTRISCH DOSSIER OP INDUSTRIEEL NIVEAU BESTAAT UIT VOLGENDE ELEMENTEN:

Schema’s, plannen en uitwendige invloeden

Eendraadschema ( verplicht)Situatieschema ( niet verplicht)Beschrijvende legende( verplicht )Instructies voor het personeel ( verplicht )

 

Oplijsting van eventuele verschillende net structuren ( TT,TN,IT)

Beschrijving welke delen op welk net geplaatst werden

Eventuele draad en vermogensberekeningen voorleggen

 

Risico analyse

 

 

VERLOOP KEURING LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Bij het uitvoeren van een keuring van de laagspanningsinstallatie worden de normen van het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, gevolgd.

Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie worden er tijdens het onderzoek op volgende punten gelet:

Schema’s, plannen en uitwendige invloedsfactoren worden geverifieerd;Indien van toepassing wordt er een nazicht gedaan op de netstructuren TTTN en IT

Nazicht van de beveiliging tegen overstromen

Visuele keuring van de laagspanningsinstallatie en globale conformiteit met de reglementering van het AREI

Keuring van de bedrading van het bord, de aansluitingen en verbindingen en de kleurcode van de geleiders

Visuele keuring van de geplaatste leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw

Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraken van de elektrische laagspanningsinstallatie

Meting van de isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de elektrische installatie.

Het verslag van de keuring van de laagspanningsinstallatie bevat een duidelijke beschrijving van de gekeurde installatie met de eventuele inbreuken en een besluit. Dit besluit geeft aan of de elektrische installatie in gebruik mag blijven of dat er herstellingen dienen te gebeuren. Werd de installatie afgekeurd dan kan u na het herstellen van de inbreuken een herkeuring aanvragen van de elektrische laagspanningsinstallatie.

Hulp nodig?