Het nieuwe AREI

Sinds 1981 bestaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) voor de veiligheid bij belgische elektrische installaties. Dit zowel op particulier als industrieel vlak. Aangezien het huidige AREI al enkele tientallen jaren onder ons is heeft de overheid beslist een nieuwe variant te introduceren.

Voor wie geldt het nieuwe AREI?

Het nieuwe arei kadert in de continuiteit van het huidige AREI, het nieuwe AREI is daardoor van toepassing op zowel nieuwe installaties als installaties waarop het huidige AREI van toepassing is.

Waarom deze verandering?

Voor de leesbaarheid van het huidige AREI te verhogenDe structuur aan te passen aan de huidige europese normenHet huidige AREI te verbeteren en te hernieuwen op verschillende vlakken

De wijzigingen die aan de inhoud van het huidige AREI werden aangebracht betreffen onder andere

de voorzorgsmaatregelen tegen brand,de schema’s,de controles,de bestaande installaties, enz.

Uiteraard zijn er zoals bij het huidige AREI steeds afwijkingen in het nieuwe AREI staat dit beschreven onder deel 8. Later dit jaar zal het gedeelte op onze website over de afwijkingen hernieuwd worden.

Wanneer wordt het nieuwe AREI ingevoegd?

Het nieuwe AREI vervangt het oude op 1 juni 2020.


Hulp nodig?