Het nieuwe AREI

Sinds 1981 bestaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) voor de veiligheid bij belgische elektrische installaties. Dit zowel op particulier als industrieel vlak. Aangezien het huidige AREI al enkele tientallen jaren onder ons is heeft de overheid beslist een nieuwe variant te introduceren.

Voor wie geldt het nieuwe AREI?

Het nieuwe arei kadert in de continuiteit van het huidige AREI, het nieuwe AREI is daardoor van toepassing op zowel nieuwe installaties als installaties waarop het huidige AREI van toepassing is.

Waarom deze verandering?

Voor de leesbaarheid van het huidige AREI te verhogenDe structuur aan te passen aan de huidige europese normenHet huidige AREI te verbeteren en te hernieuwen op verschillende vlakken

De wijzigingen die aan de inhoud van het huidige AREI werden aangebracht betreffen onder andere

de voorzorgsmaatregelen tegen brand,de schema’s,de controles,de bestaande installaties, enz.

Uiteraard zijn er zoals bij het huidige AREI steeds afwijkingen in het nieuwe AREI staat dit beschreven onder deel 8. Later dit jaar zal het gedeelte op onze website over de afwijkingen hernieuwd worden.

Wanneer wordt het nieuwe AREI ingevoegd?

Het nieuwe AREI vervangt het oude op 1 juni 2020.

Aanpassing juni 2023:

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is een belangrijk wettelijk kader dat de veiligheid en betrouwbaarheid van elektrische installaties regelt. In juni 2023 heeft er een herziening plaatsgevonden van het AREI, resulterend in een aangepaste versie die inspeelt op de veranderende behoeften en technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische installaties. We gaan dieper in op enkele van de belangrijkste wijzigingen in het aangepaste AREI van juni 2023 en de impact ervan op elektrische installaties.

Uitbreiding van de reikwijdte:

Een van de belangrijkste wijzigingen in het aangepaste AREI is de uitbreiding van de reikwijdte. Het nieuwe AREI houdt rekening met nieuwe technologieën en installaties, zoals laadpalen voor elektrische voertuigen, zonne-energiesystemen, energieopslagsystemen en slimme netwerken. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat het reglement up-to-date is en aansluit bij de groeiende vraag naar duurzame energieoplossingen.

Versterkte focus op veiligheid:

Veiligheid is altijd een cruciaal aspect geweest van het AREI, en het aangepaste reglement legt nog meer nadruk op dit gebied. Er zijn strengere normen en voorschriften opgesteld om ervoor te zorgen dat elektrische installaties voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Dit omvat onder andere vereisten voor bescherming tegen elektrische schokken, brandpreventie en beveiligingssystemen.

Vereenvoudigde procedures:

Het aangepaste AREI heeft ook gezorgd voor vereenvoudigde procedures met betrekking tot elektrische installaties. Dit omvat bijvoorbeeld vereenvoudigde regels voor kleinere installaties en administratieve vereenvoudigingen voor het indienen van documentatie en certificaten. Deze veranderingen zijn bedoeld om het proces efficiënter te maken en de administratieve lasten te verminderen.

Verplichte inspecties en keuringen:

Een andere belangrijke wijziging is de verplichting van periodieke inspecties en keuringen van elektrische installaties. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat installaties regelmatig worden gecontroleerd op veiligheid en conformiteit met het AREI. Door regelmatige inspecties worden eventuele problemen of tekortkomingen tijdig opgespoord en kunnen ze worden aangepakt voordat ze tot ernstige problemen leiden.

Opleiding en competenties:

Het aangepaste AREI legt ook meer nadruk op opleiding en competenties van professionals die betrokken zijn bij elektrische installaties. Er zijn specifieke eisen opgesteld met betrekking tot de kennis en vaardigheden van installateurs, ontwerpers en inspecteurs. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit en professionaliteit in de sector en versterkt de veiligheid van elektrische installaties.

Het aangepaste AREI van juni 2023 markeert een belangrijke stap vooruit in de regelgeving omtrent elektrische installaties. Met uitgebreidere reikwijdte, versterkte focus op veiligheid, vereenvoudigde procedures, verplichte inspecties en keuringen, en nadruk op opleiding en competenties, streeft het aangepaste AREI ernaar om elektrische installaties veiliger, betrouwbaarder en geschikt voor de snel evoluerende technologische wereld te maken. Het is essentieel voor professionals en belanghebbenden in de sector om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en ervoor te zorgen dat hun installaties voldoen aan de nieuwe normen en voorschriften.

Wat veranderd er concreet?

Voor huishoudelijke toepassingen is de belangrijkste wijziging dat er een betere en veiligere opsplitsing noodzakelijk is bij de verliesstroomschakelaars. Bij installaties die worden opgestart na 1 juni 2023 moet er per 8 stroombanen vooraf een verliesstroomschakelaar geplaatst worden bij niet vast aangesloten toestellen. Dit komt de selectiviteit ten goede.