Afwijkingen binnen AREI boek 1 hoofdstuk 8

Is uw woning gebouwd na 1 oktober 1981 en werd de elektrische installatie al gekeurd en gebruikt? Dan worden volgende afwijkingen toegestaan volgens Boek 1 hoofstuk 8 ( oud AREI, ART 271bis van het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties)).

 

Volgende afwijkingen zijn toegestaan:

  • Differentieel schakelaars van het type A C mogen indienst blijven als de uitvoering is aangevangen voor 1 januari 1987.
  • Differentieel schakelaar met een nominale stroomsterkte < 40A bij installaties aangevangen voor 16 september 1991 mogen indienst blijven.
  • Differentieel schakelaars met een nominale stroomsterkte lager dan 40A die niet de specifieke markeringen 3000A en 22.5kA²s dragen mogen indienst blijven voor installaties aangevangen voor 7 mei 2000.
  • Bescherming tegen overstroom met een minimum schakel vermogen van 1500A is toegestaan in installaties die aangevangen zijn voor 27 september 1988
  • Keuze van de leidingen volgens koninklijk besluit 10 maart 1981 wordt toegelaten stroombanen met 2 actieve geleiders en met een doorsnede van 2.5mm² voor het voeden van een wasmachine op voorwaarde dat de doorsnede is aangepast aan het vermogen van het toestel in dienst te houden.
  • Het is toegelaten in afwijking van het art 86 van het AREI meer dan 8 enkelvoudig of meervoudige stopcontacten in dienst te laten. In dien het totaal vermogen van de aangesloten toestellen het vermogen van de stroombaan niet overtreft.
  • Het is toegelaten in afwijking van het art 86 van het AREI enkelpolige schakelaars in de badkamer indienst te laten.

 

 

Bron: Veiligwonen.vincotte.be